Antal nötkreatur i december 2017

Publiceringsdatum: 2018-02-14

Referensår: 2017 Produktkod: JO0111 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet nötkreatur ökar

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 449 000 stycken i december 2017, vilket är en uppgång jämfört med december 2016 med nästan 1 %. Antalet mjölkkor fortsätter dock att minska även om minskningstakten avtagit och under det senaste året minskat med 0,8 %. Sedan juni månad har antalet mjölkkor ökat något. Antalet am- och dikor har dock fortsatt att öka och är i december 2017 6 % fler än i december 2016. Antalet kvigor, tjurar och stutar har minskat något sedan december 2016, 0,4 %. Antalet kalvar har ökat med 1,3 % under ett års tid.

Sedan december 2000 har antalet nötkreatur minskat med ca 10 %, medan antalet mjölkkor minskat med 24 %. Antalet övriga kor har däremot ökat med närmare 30 % under motsvarande period. För övriga kategorier har antal djur minskat under samma period.

Det totala antalet företag med nötkreatur fortsätter att minska och har gjort så i många år. Sedan december 2016 har antalet företag minskat med nästan 400 stycken, eller 2,3 %. För företag med mjölkkor är minskningen 5,8 % sedan ett år tillbaka, vilket är en något lägre minskningstakt än föregående år.

Hitta på sidan

Till toppen