Djurhälsa år 2011

Publiceringsdatum: 2012-10-16

Referensår: 2011 Produktkod: JO1302 Ämnesord: Djur, Övrigt

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Kalvdödlighet hos olika nötkreatursraser

Generellt är dödligheten något högre för tjurkalvar än för kvigkalvar. Det är framför allt en hög dödlighet bland tjurkalvar av raserna Jersey och Ayrshire, vilket troligtvis kan förklaras av att en hel del friska tjurkalvar avlivats av ekonomiska skäl. Rödkulla är den enda rasen som har högre dödlighet bland kvigkalvar än bland tjurkalvar.

Sjuklighet hos mjölkkor i besättningar av olika storlek

Några sjukdomar har jämförts i olika besättningsstorlekar. Frekvensen av kalvningsförlamning och acetonemi minskar med ökande besättningsstorlek medan mastit och övriga sjukdomar ökar.

Sjukdomsfrekvensen för samtliga besättningsstorlekar har minskat sedan föregående år.

Sjuklighet hos mjölkkor i respektive ras

Svensk kullig boskap (SKB) och Svensk Jersey (SJB) har högst andel sjukdomsfall jämfört med övriga raser.

Hitta på sidan

Till toppen