Djurhälsa år 2018

Publiceringsdatum: 2019-09-11

Referensår: 2018 Produktkod: JO1302 Ämnesord: Djur, Övrigt

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Kalvdödlighet hos olika nötkreatursraser

Av samtliga kalvar som föddes levande 2018 dog 2,3 % inom en månad efter födseln. Det är en ökning jämfört med 2017 då andelen var 2,1 %. Generellt är dödligheten något högre för tjurkalvar än för kvigkalvar. En orsak till högre dödlighet för tjurkalvar än för kvigkalvar kan vara att en hel del friska tjurkalvar avlivats av ekonomiska skäl.

Sjuklighet hos mjölkkor av olika raser

Totalt var det 22 sjukdomstillfällen per 100 kor under kontrollåret 2017/2018. Det är en ökning jämfört med året innan, då det var 17,5 sjukdomstillfällen per 100 kor men en minskning från 32,4 sjukdomstillfällen under kontrollåret 2007/2008. Svensk låglandsboskap (SLB) och Svensk röd och vit boskap (SRB) har högst andel sjukdomsfall jämfört med övriga raser under kontrollåret 2017/2018. De har 24,7 respektive 19,1 sjukdomstillfällen per 100 kor.

Kolikfall hos häst

De rapporterade kolikfallen hos häst varierar över årets månader. Av samtliga kolikfall som rapporterats in under 2018 är exempelvis 11 % inrapporterade i februari och mars medan det var 6–7 % per månad för perioden maj till september. Andelen minskar tydligt under sommarmånaderna.

Hitta på sidan

Till toppen