Försäljning av mineralgödsel 2018/2019

Publiceringsdatum: 2019-07-01

Referensår: 2019 Ämnesord: Övrigt

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Under perioden 1 juli 2018 till 30 juni 2019 såldes 775 144 ton mineralgödsel för jord- och trädgårds­bruk i Sverige. Det var en minskning med 3 % jämfört med året innan och med 2 % jämfört med genomsnittet för de fem föregående åren. Enkla kvävegödsel utgjorde tillsammans med NPK-gödsel knappt 96 % av den totala mängden sålda gödselmedel under gödselåret 2018/19.

Den största enskilda kategorin sålda gödselmedel var enkla kvävegödsel, av vilka det såldes 473 712 ton under 2018/19, en ökning med 2 % jämfört med året innan, men i princip detsamma som genomsnittet för de fem närmast föregående åren. Bland de enkla kvävegödslen var gödselmedel med mellan 24 och 30 % kväveinnehåll klart populärast och stod för 82 % av den sålda vikten.

Försäljningen av NPK-gödsel uppgick till 268 387 ton under 2018/19, vilket var en minskning med knappt 4 % jämfört med året innan och med 5 % jämfört med genomsnittet för de fem föregående åren. Försäljningen av NPK-gödsel är fördelad mellan en rad sorter med olika samman­sättning.

Sett till det näringsmässiga innehållet såldes totalt 182 664 ton kväve under 2018/19, vilket var 1 % mindre än under 2017/18, och 3 % mindre än genomsnittet för de fem föregående åren. Den sålda mängden fosfor minskade med 10 % jämfört med året innan. Totalt sett såldes 67 % av kvävet i form av enkla kväve­gödsel, medan 32, 72 respektive 77 % av kvävet, fosforn och kaliumet såldes i form av NPK-gödsel.

Hitta på sidan

Till toppen