Gethållning 2018

Publiceringsdatum: 2019-04-24

Referensår: 2018 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Antalet getter i Sverige har ökat till 20 000

Antalet getter i Sverige i juni 2018 har skattats till cirka 20 000. Antalet hongetter har skattats till 10 700 och antalet killingar och bockar till 9 300. Antalet gethållare har skattats till 2 400 stycken.

Om getterna räknats i den ordinarie lantbruksstatistiken skulle 750 gethållare med 11 200 getter tagit sig över de lägsta trösklar vad gäller arealer och andra djur som finns där.

Gethållning både näringsverksamhet och hobby

Antalet gethållare som såg sin gethållning som en hobby var 1 800 medan 540 såg getterna som en del i sin näringsverksamhet. De gethållare som har getterna som en del i en föreningsverksamhet/utbildningsverksamhet har skattats till 60 stycken.

Ungefär 11 000 getter det vill säga, 60 % av getterna hölls hos gethållare som hade getterna som en del i sin näringsverksamhet. 8 000 getter, ungefär 40 % av alla getter fanns hos hobbygethållare och 600 getter fanns hos gethållare som hade föreningsverksamhet/utbildningsverksamhet. Drygt 80 % av gethållarna hade mellan 1-9 getter i sin besättning.

Antalet gethållare som mjölkade sina getter har skattats till 230 stycken, det vill säga knappt 10 %. En av fyra av de som hade getterna i en näringsverksamhet mjölkade sina getter. Mängden getmjölk har skattats till 1 471 tusen kilo år 2018.

Hinder och möjlighet i gethållningen

Ungefär 40 % av de gethållare som hade getterna i näringsverksamhet bedömer att omsättning och lönsamhet kommer att öka på tre års sikt. Exempel på hinder som gethållarna lyfte fram var att lagstiftning och regelverk inte är utformade för att passa en så småskalig verksamhet som gethållning ofta är.

Hitta på sidan

Till toppen