Jordbrukarhushållens inkomster 2007

Publiceringsdatum: 2009-08-20

Referensår: 2007 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Lars G Persson, SCB statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2007

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2007 med 21 200 kr eller 8 % till 293 500 kr. Föregående år var ökningen 5 %. Ökningen under 2007 är störst vid växtodlingsföretag och mjölkföretag. Övriga driftsinriktningar med husdjur har haft en mer begränsad ökning. Hushållsinkomsten definieras som inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transferingar dragits ifrån.

Skillnader i hushållsinkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2007 högst i Jönköpings län med 322 800 kr följt av Kronobergs och Västmanlands län med 317 900 kr respektive 304 000 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Jönköpings län låg 10 % och för de övriga två länen 8 % respektive 4 % över riksgenomsnittet, som var 293 500 kr. Lägst var hushållsinkomsten efter transfereringar i Gotlands län med 249 700 kr, vilket var 15 % under riksgenomsnittet. Därefter följde Hallands, Jämtlands och Gävleborgs län som låg 7 %, 5 % respektive 5 % under riksgenomsnittet.
Den högsta genomsnittliga ökningen av hushållsinkomsten efter transfereringar år 2007 uppvisade Stockholms län (40 700 kr), Uppsala län (34 800 kr). I två län har hushållsinkomsten efter transferingar minskat, dessa är Kronobergs län (‑18 800 kr) och Hallands län (‑2 400 kr).

Hitta på sidan

Till toppen