Jordbrukarhushållens inkomster 2007

Referensår: 2007 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Malin Sandberg 036-15 59 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2007

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2007 med 21 200 kr eller 8 % till 293 500 kr. Föregående år var ökningen 5 %. Ökningen under 2007 är störst vid växtodlingsföretag och mjölkföretag - övriga driftsinriktningar med husdjur har haft en mer begränsad ökning. Hushållsinkomsten definieras som inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transferingar dragits ifrån.

Publiceringsdatum: 2009-08-20