Jordbrukarhushållens inkomster 2008

Referensår: 2008 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Malin Sandberg 036-15 59 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något 2008

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2008 med 800 kr eller 0 % till 294 300 kr. Föregående år var ökningen 8 %. Ökningen under 2008 är störst vid växtodlingsföretag och mjölkföretag - övriga driftsinriktningar med husdjur har haft en mer begränsad ökning. Hushållsinkomsten definieras som inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transferingar dragits ifrån.

Publiceringsdatum: 2010-06-23