Jordbrukarhushållens inkomster 2008

Publiceringsdatum: 2010-06-23

Referensår: 2008 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Monica Eidstedt statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade något 2008

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2008 med 800 kr eller 0 % till 294 300 kr. Föregående år var ökningen 8 %. Ökningen under 2008 är störst vid växtodlingsföretag och mjölkföretag. Övriga driftsinriktningar med husdjur har haft en mer begränsad ökning. Hushållsinkomsten definieras som inkomsterna av tjänst, näringsverksamhet och kapital sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transferingar dragits ifrån.

Skillnader i hushållsinkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2008 högst i Jönköpings län med 321 700 kr följt av Kronobergs och Västerbottens län med 311 600 kr respektive 306 000 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Jönköpings län låg 9 % och för de övriga två länen 6 % respektive 4 % över riksgenomsnittet, som var 294 300 kr. Lägst var hushållsinkomsten efter transfereringar i Gotlands län med 254 200 kr, vilket var 14 % under riksgenomsnittet. Därefter följde Blekinge, Värmlands och Jämtlands län som alla låg 4‑6 % under riksgenomsnittet.
Den högsta genomsnittliga ökningen av hushållsinkomsten efter transfereringar år 2008 uppvisade Hallands län (15 400 kr) följt av Kalmar län (11 000 kr). I flera län har hushållsinkomsten efter transferingar minskat, främst Stockholms län (‑10 100 kr) och Blekinge län (‑10 000 kr).

Hitta på sidan

Till toppen