Jordbrukarhushållens inkomster 2010

Referensår: 2010 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Malin Sandberg 036-15 59 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2010

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2010 med 21 300 kr eller 7 % till 317 100 kr. Föregående år var ökningen 1 %. Ökningen under 2010 var störst vid företag med stora arealer åker samt vid företag med mjölkkor.

Vid heltidsjordbruk, jordbruksföretag som kräver en arbetsinsats av minst 1 600 standardtimmar per år, var den genomsnittliga hushållinkomsten 337 800 kr. Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos växtodlingsföretag.

Publiceringsdatum: 2012-05-31