Jordbrukarhushållens inkomster 2011

Publiceringsdatum: 2013-05-31

Referensår: 2011 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Monica Eidstedt statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2011 med 11 000 kr eller 3 % till 328 100 kr. Föregående år var ökningen 7 %. Ökningen under 2011 var störst vid växtodlingsföretag.

Vid heltidsjordbruk, jordbruksföretag som kräver en arbetsinsats av minst 1 600 standardtimmar per år, var den genomsnittliga hushållinkomsten 335 000 kr. Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos växtodlingsföretag.

Vid småbruk, jordbruksföretag som har ett arbetsbehov som är lägre än 400 standardtimmar per år, var den genomsnittliga hushållsinkomsten 331 500 kr.

Hitta på sidan

Till toppen