Jordbrukarhushållens inkomster 2011

Referensår: 2011 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Malin Sandberg 036-15 59 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2011 med 11 000 kr eller 3 % till 328 100 kr. Föregående år var ökningen 7 %. Ökningen under 2011 var störst vid växtodlingsföretag.

Vid heltidsjordbruk, jordbruksföretag som kräver en arbetsinsats av minst 1 600 standardtimmar per år, var den genomsnittliga hushållinkomsten 335 000 kr. Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos växtodlings-företag.

Vid småbruk, jordbruksföretag som har ett arbetsbehov som är lägre än 400 standardtimmar per år, var den genomsnittliga hushållsinkomsten 331 500 kr.

Publiceringsdatum: 2013-05-31