Jordbrukarhushållens inkomster 2013

Publiceringsdatum: 2015-05-26

Referensår: 2013 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Monica Eidstedt statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2013 med 8 200 kr (2 %) till 339 800 kr. Inkomsterna var under 2013 störst vid jordbruksföretag med stora arealer åkermark.

Vid heltidsjordbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 344 800 kr. Jämfört med 2012 innebär det en ökning med 8 600 kr (3 %). Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbruksföretag med driftsinriktningen jordbruksväxter.

Vid småbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 345 400 kr. Ökningen jämfört med föregående år var 7 100 kr vilket motsvarar 2 %.

Hitta på sidan

Till toppen