Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Jordbrukarhushållens inkomster 2017

Referensår: 2017 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Malin Sandberg 036-15 59 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2017 med 25 700 (7 %) till 395 500 kr. Inkomster var under 2017 störst vid jordbruksföretag med stora arealer samt för driftsinriktningen mjölkkor.

Vid heltidsjordbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 432 900 kr. Jämfört med 2016 innebär det en ökning med 46 200 (12 %). Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbrukarhushåll i driftsinriktningen andra husdjur.


Publiceringsdatum: 2019-06-04