Jordbrukarhushållens inkomster 2017

Publiceringsdatum: 2019-06-04

Referensår: 2017 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Malin Sandberg 036-15 59 45 statistik@jordbruksverket.se

Statistiken är korrigerad

Negativa transfereringar och hushållsinkomster efter transfereringar har uppdaterats i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Korrigeringsdatum: 2021-06-04

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade under 2017

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar var år 2017 med 378 800 kr. Inkomster var under 2017 störst vid jordbruksföretag med stora arealer samt för driftsinriktningen mjölkkor.

Vid heltidsjordbruk var den genomsnittliga hushållsinkomsten 422 900 kr. Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbrukarhushåll i driftsinriktningen andra lantbruksdjur.

Hushållsinkomster efter transfereringar har uppdaterats 2021‑06‑04 och finns i Jordbruksverkets databas. Rapporten nedan är ej uppdaterad.

Hitta på sidan

Till toppen