Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Jordbrukarhushållens inkomster 2018

Referensår: 2018 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Malin Sandberg 036-15 59 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens totala inkomster för heltidsjordbruk minskade under 2018

För heltidsjordbruk minskade den genomsnittliga hushållsinkomsten år 2018 med 15 800 kr (- 4 %) till 417 100 kr. Inkomster var under 2018 störst vid jordbrukarföretag med arealer över 200 ha samt för driftsinriktningen trädgårdsväxter.

För samtliga jordbrukarhushåll var den genomsnittliga hushållsinkomsten 399 300 kr. Jämfört med 2017 innebär det en ökning med 3 800 kr (+ 1 %). Den genomsnittliga inkomsten för samtliga jordbrukarhushåll var störst hos jordbrukarhushåll med stora arealer och i driftsinriktningen mjölkkor.


Publiceringsdatum: 2020-06-04