Jordbrukarhushållens inkomster 2018

Publiceringsdatum: 2020-06-04

Referensår: 2018 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Malin Sandberg 036-15 59 45 statistik@jordbruksverket.se

Statistiken är korrigerad

Negativa transfereringar och hushållsinkomster efter transfereringar har uppdaterats i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Korrigeringsdatum: 2021-06-04

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens totala inkomster för heltidsjordbruk minskade under 2018

För heltidsjordbruk minskade den genomsnittliga hushållsinkomsten år 2018 med 18 500 kr (‑4 %) till 404 400 kr. Inkomster var under 2018 störst vid jordbrukarföretag med arealer över 200 hektar samt för driftsinriktningen Andra lantbruksdjur.

För samtliga jordbrukarhushåll var den genomsnittliga hushållsinkomsten 378 500 kr. Jämfört med 2017 innebär det en minskning med 300 kr. Den genomsnittliga inkomsten för samtliga jordbrukarhushåll var störst hos jordbrukarhushåll med stora arealer och i driftsinriktningen mjölkkor.

Hushållsinkomster efter transfereringar har uppdaterats 2021‑06‑04 och finns i Jordbruksverkets databas. Rapporten nedan är ej uppdaterad.

Hitta på sidan

Till toppen