Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret. Klassificering, sysselsättning och kombinations­verksamhet 2010 och 2013

Publiceringsdatum: 2016-02-12

Referensår: 2013 Produktkod: JO0106 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Anders Grönvall 036 – 15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Tre källor till basstatistik om jordbruk

I Sverige finns idag främst tre källor till statistik om jordbruksföretag och sysselsatta i jordbruket nämligen Lantbruksregistret (LBR), Företagsdatabasen (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Definitionerna skiljer sig mellan registren vilket innebär att statistiken inte fullt stämmer överens. Resultatet visar att det i LBR fanns 67 146 jordbruksföretag år 2013 medan det i FDB fanns 130 242. Antal sysselsatta i LBR var 105 543 personer utöver företagaren år 2013. I RAMS var totala antalet personer, företagare eller anställda, som klassificerats som sysselsatta 57 124 personer år 2013.

Hitta på sidan

Till toppen