Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret. Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2016

Publiceringsdatum: 2018-05-28

Referensår: 2016 Produktkod: JO0106 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Anders Grönvall 036 – 15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Tre källor till basstatistik om jordbruk

I Sverige finns idag främst tre källor till statistik om jordbruksföretag och sysselsatta i jordbruket nämligen Lantbruksregistret (LBR), Företagsdatabasen (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Definitionerna skiljer sig mellan registren vilket innebär att statistiken inte fullt stämmer överens. Resultatet visar att det i LBR fanns 62 937 jordbruksföretag år 2016 medan det i FDB fanns 131 571. Antal sysselsatta i LBR var 108 314 personer utöver företagaren år 2016. I RAMS var totala antalet personer, företagare eller anställda, som klassificerats som sysselsatta 53 683 personer år 2016.

Hitta på sidan

Till toppen