Jordbruksföretag och företagare 2013

Publiceringsdatum: 2014-05-05

Referensår: 2013 Produktkod: JO0106 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Anders Grönvall 036 – 15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska

Antalet jordbruksföretag uppgick år 2013 till 67 146, vilket motsvarar en minskning med 30 % sedan 1990. År 2010, då den senaste undersökningen av samtliga jordbruksföretag genomfördes, uppgick antalet till 71 091.

Företag med lite areal och företag med mycket areal ökar i antal medan antalet företag i övriga storleksgrupper minskade.

Andelen kvinnliga jordbrukare ökar inte nämnvärt

Antalet kvinnliga jordbruksföretagare i enskild firma uppgick till 9 871 år 2013, vilket är färre än 2010. Andelen kvinnliga jordbruksföretagare uppgick till knappt 16 %, vilket i stort sett är något högre än motsvarande andel år 2010.

Snart är var tredje jordbrukare 65 år eller äldre

Nästan var tredje jordbruksföretagare som driver enskild firma var 65 år eller äldre år 2013, vilket är en ökning jämfört med år 2010. Knappt var sjätte jordbruksföretagare var under 45 år. Skillnaden i åldersfördelning mellan kvinnor och män var relativt liten. Bland kvinnorna var dock andelen yngre företagare något högre än bland männen. Trenden är dock att andelen yngre jordbrukare minskar bland såväl kvinnor som män.

Hitta på sidan

Till toppen