Jordbruksmarkens användning 2016.
Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2017-03-23

Referensår: 2016 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Något mindre areal åkermark 2016 jämfört med 2015

Den totala arealen åkermark var 2 579 600 hektar år 2016. Det innebär en minskning med 10 500 hektar (-0,4 %) jämfört med 2015. Sedan 2007 har arealen åkermark minskat med 68 400 hektar (-2,6 %).

Areal för spannmålsodling minskar

Den totala spannmålsarealen var 1 019 600 hektar år 2016, vilket är en minskning med 1 % jämfört med 2015. Jämfört med 2007 har spannmålsarealen ökat med 29 500 hektar (3 %). Vetearealen var 451 200 hektar 2016, vilket är en minskning med 2 % jämfört med 2015. Sedan 2007 har vetearealen ökat med 25 %. Havrearealen har ökat med 8 % till 180 900 hektar sedan 2015 men minskat med 13 % sedan 2007. Kornarealen är oförändrad både jämfört med 2015 och 2007.

Minskad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs var 93 000 hektar år 2016. Det innebär en minskning med 2 % jämfört med 2015. Sedan 2007 har dock arealen för raps och rybs ökat med 6 %.

Marginell ökning av areal betesmark

Den totala arealen betesmark var 451 900 hektar år 2016. Det innebär en liten ökning med 2 100 hektar (0,5 %) jämfört med 2015. Jämfört med 2007 har arealen betesmark minskat med 37 400 hektar, vilket motsvarar 8 %.

Antal jordbruksföretag minskar

År 2016 var det 62 937 jordbruksföretag, vilket är en minskningen med 6 % sedan 2013 och 13 % sedan 2007. Under 2016 brukade 60 053 företag åkermark och 34 765 företag hade betesmark.

Hitta på sidan

Till toppen