Jordbruksmarkens användning 2017.
Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2017-10-17

Referensår: 2017 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbruksmarken fortsätter att minska

Den totala jordbruksmarksarealen är 3 021 300 hektar år 2017. Det är en minskning med 10 300 hektar jämfört med 2016 och 64 100 hektar jämfört med 2010. Jordbruksmarken består av 85 % åkermark och resterande är betesmark.

Den totala åkermarken är 2 568 300 hektar år 2017. Vilket är en minskning med 11 300 hektar (-0,4 %) jämfört med 2016. Sedan 2010 har arealen åkermark minskat med 65 100 hektar (-2 %).

Betesmarken har ökat med 1 000 hektar till 452 900 hektar jämfört med både 2010 och 2016. Mellan 2010 och 2016 har den dock varit mindre. Eftersom statistiken om arealer till stor del baseras på jordbrukarnas ansökning om stöd och ersättningar påverkas statistiken av förändringar i stöd- och ersättningsformer. De senaste årens förändringar i stödsystemen har främst påverkat definitionen av betesmark vilket delvis förklarar variationerna i betesmarksarealen.

Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Den totala spannmålsarealen är 1 012 700 hektar år 2017, vilket är en minskning med knappt 1 % jämfört med 2016 men en ökning med 5 % jämfört med 2010. Vete är den största spannmålsgrödan och odlas på 475 900 hektar vilket motsvarar 47 % av spannmålsarealen. Jämfört med 2016 har vetearealen ökat med 5 % och jämfört med 2010 har den ökat med 19 %. Korn som är den näst största spannmålsgrödan odlas på 317 800 hektar 2017. Det är en minskning med 3 % jämfört med 2016 och i stort sett oförändrad jämfört med 2010. Havrearealen har också minskat. Jämfört med 2016 har arealen minskat med 13 % till 158 200 hektar och jämfört med 2010 har den minskat med 4 %.

Årets areal av vete är den största jämfört med hela 2000-talet. År 2013 var vetearealen minst jämfört med samma period, då var den 326 200 hektar, alltså knappt 70 % av 2017 års storlek. Havrearealen har minskat med 46 % jämfört med 2000 och är i år den minsta havrearealen jämfört hela 2000-talet.

Ökad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs är 114 300 hektar år 2017. Det innebär en ökning med 23 % jämfört med 2016 och 4 % jämfört med 2010. Sedan 2000 har arealen för raps och rybs ökat med 137 %. År 2013 är det enda året på 2000-talet som det odlades större arealer med raps och rybs än 2017.

Antal jordbruksföretag minskar

År 2017 finns det 61 615 jordbruksföretag. Det är en minskning med 1 322 företag, 2 %, jämfört med 2016. Jämfört med 2010 har antalet företag minskat med 13 % vilket motsvarar 9 476 företag. Under 2017 brukar 58 618 företag åkermark och 34 058 företag har betesmark.

Hitta på sidan