Jordbruksmarkens användning 2019.
Preliminär statistik

Publiceringsdatum: 2019-05-15

Referensår: 2019 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Arealen åkermark minskar något

I år, 2019, är den totala jordbruksmarken preliminärt 3 000 100 hektar. Arealen åkermark minskar preliminärt med 9 900 hektar (‑0,4 %) till 2 544 500 hektar jämfört med 2018. Den totala arealen betesmark och slåtteräng är 455 600 hektar, vilket i stort sett är oförändrat jämfört med 2018.

Oförändrad areal för spannmålsodling

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 993 200 hektar i år. Det är en ökning med 1 500 hektar (+0,2 %) jämfört med 2018. Vetearealen ökar preliminärt med 90 400 hektar (+24 %) till 471 400 hektar. Höstvete som svarar för 90 % av den totala vetearealen har ökat medan vårvetearealen har minskat jämfört med 2018. Kornarealen minskar preliminärt med 98 100 hektar (-25 %) till 299 100 hektar och består till 93 % av vårkorn. De stora förändringarna beror främst på vädret. Under hösten 2017 var det svårare än vanligt att så höstsådda grödor vilket framförallt medförde färre hektar med höstvete under 2018 än åren innan. Hösten 2018 var det återigen mer gynnsamt väder för sådd vilket resulterade i större arealer med höstsådda grödor under 2019 än 2018 och färre arealer med vårkorn. Havre är den tredje största spannmålsgrödan och odlas preliminärt på 150 100 hektar 2019. Det är en minskning med 13 800 hektar (-8 %) jämfört med 2018. Resterande spannmålsgrödor; råg, rågvete och blandsäd ökar med 23 000 hektar (+46 %) till 72 600 hektar.

Ökad areal för raps och rybs

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 108 000 hektar i år. Det är en ökning med 8 600 hektar (+9 %) jämfört med 2018. Den största grödan är höstraps som odlas på 101 300 hektar och svarar för 94 % av den totala arealen raps och rybs.

Arealen för vall och grönfoderväxter ökar

Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 157 000 hektar i år, vilket är en ökning med 35 900 hektar (+3 %) jämfört med 2018.

Hitta på sidan

Till toppen