Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2015:09

Publiceringsdatum: 2015-11-13

Referensår: 2015 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med -0,3 % mellan september 2014 och september 2015. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 0,3 %. Högre priser på Potatis samt Frukt och grönsaker jämfört med september 2014, bidrar mest till uppgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för både Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) med 0,9 % mellan september 2014 och september 2015.

Hitta på sidan

Till toppen