Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2015:12

Publiceringsdatum: 2016-02-15

Referensår: 2015 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex
(PM-index) med -0,2 % mellan december 2014 och december 2015. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 2,3 %. Högre priser på Potatis och slaktdjur (Djur) jämfört med december 2014, bidrog mest till uppgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 1,5 % och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 0,8 % mellan december 2014 och december 2015.

Hitta på sidan

Till toppen