Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2016:04

Publiceringsdatum: 2016-06-16

Referensår: 2016 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex
(PM-index) med -2,0 % mellan april 2015 och april 2016. Lägre priser på Djurfoder bidrog mest till detta. Under samma period sjönk även Avräkningsprisindex (A-index) med -0,9 %. Det fortsatt låga priset på mjölk samt även lägre priser på spannmål jämfört med april 2015, bidrar mest till prisnedgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 2,6 % och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,1 % mellan april 2015 och april 2016.

Hitta på sidan

Till toppen