Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2016:06

Publiceringsdatum: 2016-09-02

Referensår: 2016 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex
(PM-index) med -2,0 % mellan juni 2015 och juni 2016. Lägre priser på Gödnings- och jordförbättringsmedel bidrog mest till detta. Under samma period sjönk även Avräkningsprisindex (A-index) med -3,9 %. Ytterligare sänkning av priset på Mjölk men även lägre priser på Frukt och grönsaker samt Spannmål jämfört med juni 2015, bidrog mest till prisnedgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 1,9 % och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 0,5 % mellan juni 2015 och juni 2016.

Hitta på sidan

Till toppen