Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2016:07

Publiceringsdatum: 2016-09-15

Referensår: 2016 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med -1,9 % mellan juli 2015 och juli 2016. Lägre priser på Gödnings- och jordförbättringsmedel bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 1,2 %. Högre priser på Frukt och grönsaker samt Djur jämfört med juli 2015, bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 2,4 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) låg i nivå med juli 2015.

Hitta på sidan

Till toppen