Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2016:08

Publiceringsdatum: 2016-10-19

Referensår: 2016 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med -1,6 % mellan augusti 2015 och augusti 2016. Lägre priser på Gödnings- och jordförbättringsmedel bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 1,6 %. Högre priser på slaktdjur (Djur) jämfört med augusti 2015, bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 2,2 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) sjönk med -0,2 %.

Hitta på sidan

Till toppen