Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2016:10

Publiceringsdatum: 2016-12-16

Referensår: 2016 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med -1,1 % mellan oktober 2015 och oktober 2016. Lägre priser på Gödnings- och jordförbättringsmedel bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 2,2 %. Högre priser på slaktdjur (Djur) jämfört med oktober 2015, bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 0,6 % under denna period och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 0,4 %.

Hitta på sidan

Till toppen