Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2016:12

Publiceringsdatum: 2017-02-15

Referensår: 2016 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 0,5 % mellan december 2015 och december 2016. Högre priser på Energi och smörjmedel bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 4,9 %. Högre priser på animalieprodukter jämfört med december 2015, bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 1,7 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) sjönk med -0,1 %.

Hitta på sidan

Till toppen