Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2017:01

Publiceringsdatum: 2017-03-16

Referensår: 2017 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 1,2 % mellan januari 2016 och januari 2017. Högre priser på Energi och smörjmedel bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A‑index) med 5,4 %. Högre priser på mjölk jämfört med januari 2016, bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 1,8 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) sjönk med -0,2 %.

Hitta på sidan

Till toppen