Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2017:02

Publiceringsdatum: 2017-04-19

Referensår: 2017 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 1,7 % mellan februari 2016 och februari 2017. Högre priser på Energi och smörjmedel bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 6,7 %. Högre priser på mjölk jämfört med februari 2016, bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 2,7 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) låg i nivå med februari 2016.

Hitta på sidan

Till toppen