Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2017:03

Publiceringsdatum: 2017-05-15

Referensår: 2017 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 1,8 % mellan mars 2016 och mars 2017. Högre priser på Energi och smörjmedel bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A‑index) med 7,3 %. Högre priser på mjölk jämfört med mars 2016, bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 3,0 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,4 %.

Hitta på sidan

Till toppen