Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2017:05

Publiceringsdatum: 2017-07-06

Referensår: 2017 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 2,6 % mellan maj 2016 och maj 2017. Högre priser på Energi och smörjmedel bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A‑index) med 5,5 %. Högre priser på Mjölk jämfört med maj 2016, bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerande livsmedel (PPI-J) med 4,3 % under denna period medan konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,9 %.

Hitta på sidan

Till toppen