Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2017:06

Publiceringsdatum: 2017-09-01

Referensår: 2017 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 2,4 % mellan juni 2016 och juni 2017. Priserna för produktgruppen Gödnings- och jordförbättringsmedel ökade mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 7,9 %. Högre priser på Mjölk jämfört med juni 2016, bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerande livsmedel (PPI-J) med 4,2 % under denna period medan onsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 2,0 %.

Hitta på sidan

Till toppen