Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2017:09

Publiceringsdatum: 2017-11-15

Referensår: 2017 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 3,1 % mellan september 2016 och september 2017. Priserna för produktgruppen Gödnings- och jordförbättringsmedel ökade mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 9,6 %. Högre priser på Mjölk jämfört med september 2016, bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex förlivsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 4,3 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 2,8 %.

Hitta på sidan

Till toppen