Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2017:12

Referensår: 2017 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 2,6 % mellan december 2016 och december 2017. Priserna för produktgruppen Gödnings- och jordförbättringsmedel ökade mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A‑index) med 7,0 %. Högre priser på Mjölk jämfört med december 2016 bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 4,1 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 4,2 %.

Publiceringsdatum: 2018-02-15