Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2018:03

Publiceringsdatum: 2018-05-15

Referensår: 2018 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Statistiken är korrigerad

På grund av felaktiga formler har vi underskattat månadsindexenför Djur i A-index med ca 5 indexenheter. Detta påverkar ocksåAnimalieproduktion, där underskattningen varit drygt 2 indexenheter samt Aindextotalt där underskattningen varit knappt 2 indexenheter.Årssiffrorna påverkas ej.

Korrigeringsdatum: 2018-05-21

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 2,9 % mellan mars 2017 och mars 2018. Priserna för produktgruppen Veterinärkostnader ökade mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 1,5 %. Högre priser på Foderväxter jämfört med mars 2017 bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 0,9 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 2,7 %.

Hitta på sidan

Till toppen