Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2018:06

Publiceringsdatum: 2018-09-03

Referensår: 2018 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

De genomsnittliga priserna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 5,0 % mellan juni 2017 och juni 2018. Priserna för produktgruppen Energi och drivmedel ökade mest. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 1,5 %. Högre priser på Foderväxter jämfört med juni 2017 bidrog mest till prisökningen.

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 1,4 % under denna period medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,5 %.

Hitta på sidan

Till toppen