Prisindex på jordbruks- och livsmedels­området
1966/67–2003

Publiceringsdatum: 2004-06-10

Referensår: 2003 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Både jordbrukets producentpriser och priser på produktionsmedel steg kraftigare under 1970- och 1980-talen än under senare perioder

Sedan år 1970 har prisutvecklingen i Sverige på jordbruks- och livsmedelsområdet följts genom redovisning av ett system av indexserier. Indextal för enskilda månader och för senare år publiceras löpande för fyra indexserier i månatliga Statistiska meddelanden. I detta statistiska meddelande presenteras för perioden 1966/67 – 2003 årsvisa prisindextal för de fyra indexserierna. Vidare redovisas för perioden 1995 – 2003 vissa årsindextal för EU15.
Sedan 1970 har indextalen redovisats med basår 1966/67, 1980, 1990, 1995 resp 2000. I samband med byte av basår har produktinnehållet i indexserierna i många fall ändrats. Indexutvecklingen för enskilda indexserier är därför inte alltid helt jämförbara mellan perioder med olika basår. Särskilt stora förändringar av produktinnehåll och produkt­sammansättning har gjorts 1995 och 2000 i Produktionsmedels­prisindex (PM-index) och Avräknings­prisindex (A-index). Detta beror på att dessa båda indexserier sedan 1995 beräknas enligt EU:s regler.

Hitta på sidan

Till toppen