Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Sammanställning av förprövnings­statistik för ny-, till-, eller ombyggnad av stallar med mera åren 2013-2019

Hitta på sidan

Sammanfattning

Förprövning är ett förhandsgodkännande som länsstyrelserna prövar. Kravet på förprövning regleras i djurskyddslagstiftningen och gäller bland annat vid ny-, till- eller ombyggnad av stallar eller andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn. Kravet på förprövning gäller inte alla typer av djurhållning utan endast sådana utrymmen som är avsedda för hästar, djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar, eller för undervisningsdjur som inte är försöksdjur.

Publiceringsdatum: 2020-02-11