Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2019-04-16

Referensår: 2018 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Torkan och värmen medförde att spannmålsskörden blev den lägsta sedan 1959

Den totala spannmålsskörden blev endast 3 260 100 ton under 2018. Den är 45 % mindre än förra årets spannmålsskörd, 43 % mindre än genomsnittet för de senaste fem åren och den lägsta på 59 år. Torkan och värmen drog ner hektarskördarna, som för flera av spannmålsgrödorna var lägre än eller tangerade nivåerna från år 1992, som också var ett svårt torrår. Hektarskördarna av vårkorn och havre var på riksnivå 42 respektive 43 % lägre än förra året och 40 respektive 42 % lägre än genomsnittet för de fem föregående åren.

Raps- och rybsskörden 42 % lägre än 2017

Totalskörden av raps och rybs har beräknats till 217 700 ton, vilket är 42 % mindre än 2017 och 35 % mindre än femårsgenomsnittet. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, var 32 % lägre än fjolårsresultatet och 33 % lägre än femårsgenomsnittet.

Totalskörden av åkerbönor 68 % lägre än fjolårsnivån

Den totala skörden av ärter har beräknats till 48 900 ton, vilket är 41 % mindre än 2017. Åkerbönor är en förhållandevis torkkänslig gröda. Årets hektarskörd blev 63 % lägre än både fjolårsresultatet och femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas till 34 800 ton, vilket är mindre än en tredjedel av motsvarande skörd under 2017.

Värme och torka ledde även till lägre skörd av potatis

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 449 100 ton år 2018. Det är 15 % lägre än 2017 och 17 % lägre än femårsgenomsnittet. Den totala skörden för potatis för stärkelse beräknas till 273 900 ton, vilket är 16 % lägre än föregående års resultat och 5 % lägre än femårsgenomsnittet.

Hektarskörden av slåttervall 26 % lägre

Hektarskörden av slåttervall minskade med 26 % jämfört med 2017. Störst var minskningen i Jönköpings, Kalmar och Skåne län där hektarskördarna minskade med 37–39 %. Den totala bärgade skörden av slåttervall har beräknats till knappt 3,3 miljoner ton torrsubstans (0 % vatten), vilket är nästan 800 000 ton mindre än 2017. Även en stor del av betet torkade bort, vilket medförde att många lantbrukare tvingades börja använda det skördade vinterfodret för stödutfodring redan under sommaren.

Hitta på sidan

Till toppen