Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Publiceringsdatum: 2019-06-26

Referensår: 2018 Produktkod: JO0608 Ämnesord: Ekologiskt, Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Totalskörden av ekologiskt odlad spannmål 38 % mindre än 2017

Den totala spannmålsskörden från ekologiskt odlade arealer uppgick under 2018 till 241 200 ton. Den är 38 % mindre än förra året och 23 % mindre än genom­snittet för de senaste fem åren. Torkan och värmen under 2018 drog ner skörde­nivåerna för alla grödor. Hektarskördarna av ekologiskt odlat höstvete och vår­vete var på riksnivå 30 respektive 34 % lägre än förra året. För vårkorn och havre var minskningarna 30 respektive 40 %.

Hektarskörden av ekologiskt odlade åkerbönor 59 % lägre än fjolårsnivån

Uppemot 38 % av arealen åkerbönor för tröskning odlades ekologiskt 2018 och totalskörden från den ekologiskt odlade arealen blev 11 600 ton, vilket är 64 % mindre än under 2017. Hektarskörden minskade med 59 %. Den totala skörden av ärter från ekologisk odling uppgick till 6 400 ton under 2018, vilket är 19 % mindre än under året före.

Nästan halverad hektarskörd av ekologisk höstraps

Hektarskörden av ekologiskt odlad höstraps blev 45 % lägre än föregående års nivå. Totalskörden av ekologiskt odlad raps och rybs uppgick till 10 400 ton, varav 9 400 ton utgjordes av höstraps.

Ekologiska matpotatisskörden i nivå med 2017

Totalskörden för matpotatis från arealer med ekologisk odling beräknas för riket till 35 200 ton, vilket är i nivå med 2017 års resultat men 41 % mer än genom­snittet för de senaste fem åren. De senaste åren har den ekologiska matpotatis­produktionens andel av rikets totala skörd ökat och svarade för nästan 8 % av den totala skörden år 2018. Störst omfattning hade odlingen Västra Götalands och Skåne län. Drygt 11 % av matpotatisarealen i landet odlades ekologiskt under 2018.

Hektarskörden av ekologisk slåttervall 25 % lägre

Hektarskörden av ekologiskt odlad slåttervall minskade med 25 % jämfört med 2017. Störst var minskningen i Hallands län där hektarskörden minskade med 43 %. I Skåne och Jönköpings län minskade hektar­skördarna med 33–34 %. Av den totala arealen slåtter- och betesvall odlades 25 % ekologiskt.

Hitta på sidan

Till toppen