Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2019

Publiceringsdatum: 2020-03-30

Referensår: 2019 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, ökade 2019 med 10 procent jämfört med 2018. Importen ökade med 5 procent.
  • Spannmål, tobak, diverse livsmedel, fisk, drycker, frukt och grönsaker samt kaffe var de produktgrupper vars exportvärde ökade mest 2019. Produktgrupper som ökade i importvärde var bland annat spannmål, fisk, diverse livsmedel, drycker, kaffe, oljor och fetter, frukt och grönsaker samt mjölk och mejeriprodukter.
  • Underskottet i handelsnettot var i det närmaste oförändrat 2019 jämfört med 2018. Underskottet beror bland annat på att många produkter vi konsumerar inte kan produceras i Sverige. Det påverkas också av växelkurser, kronan försvagades
    gentemot dollarn och euron under 2019.
  • 46 procent av den svenska exporten går till våra nordiska grannländer medan 21 procent av vår import kommer därifrån.

Hitta på sidan

Till toppen