Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2016-2018

Publiceringsdatum: 2019-11-29

Referensår: 2018 Ämnesord: Utrikeshandel

Lars-Anders Strandberg 070-369 70 94 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2018 till 92 miljarder SEK, en ökning med 10 procent. Importen ökade till 158 miljarder SEK, en ökning med 9 procent.
  • Fisk, diverse livsmedel, drycker, tobak, kaffe och kött är produktgrupper som ökat mest i exportvärde 2018. Produktgrupper som ökat mest i importvärde 2018 är fisk, drycker, spannmål, frukt och grönsaker, diverse livsmedel, mejeriprodukter samt djurfoder.
  • Norge tätt följt att Polen är Sveriges viktigaste exportmarknader för jordbruksvaror och livsmedel. Exporten till dessa länder uppgick 2018 till 10 respektive 9 miljarder SEK. Exporten till Norge ökade med 1 procent medan exporten till Polen ökade med 44 procent.

Hitta på sidan

Till toppen