Sysselsättning i jordbruket 2016

Publiceringsdatum: 2017-06-27

Referensår: 2016 Produktkod: JO1101 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Saranda Daka 036 – 15 59 70 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet sysselsatta fortsätter att minska

År 2016 var antalet sysselsatta i jordbruket 171 400, en minskning med mindre än 1 % sedan 2013 års undersökning. Andelen kvinnliga sysselsatta har minskat med 1 %, medan antalet män ökat med 1 % sedan 2013.

I enskilda företag har antalet sysselsatta minskat med 2 % sedan föregående mätning, medan sysselsättningen i juridiska företag har ökat med 5 % under samma period.

Fler företagare över 65 år

Den största åldersgruppen bland företagarna i enskilda företag var personer äldre än 65 år och motsvarade 34 % av företagarna år 2016. För 2013 var motsvarande siffra 31 %. Närmare 16 % av de enskilda företagarna år 2016 var kvinnor, vilket är oförändrat sedan 2013.

Flest driftsledare, 29 %, finns i åldersgruppen 55-64 år, följt av åldersgruppen 45-54 år där 28 % av driftsledarna finns. Andelen kvinnliga driftsledare i juridiska företag år 2016 var 14 %, en ökning med drygt 1 procentenheter sedan 2013.

Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

År 2016 hade 66 % av företagare, maka/make/sambo och familjemedlemmar i enskilda företag, en sysselsättning utanför jordbruket. Av dessa var det 53 % som hade en huvudsyssla utanför jordbruket, en ökning med 8 procentenheter sedan 2013.

Bland företagarna hade 48 % en huvudsyssla och 19 % en bisyssla utanför jordbruket år 2016. Andelen företagare med en huvudsyssla utanför jordbruket år 2013 var 40 %

Hitta på sidan

Till toppen