Vattenbruk 2012

Publiceringsdatum: 2013-08-16

Referensår: 2012 Produktkod: JO1201 Ämnesord: Odling, Struktur, Sysselsättning, Vattenbruk

Martina Kielén, SCB 010-479 67 72 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

År 2012 producerades inom svenskt vattenbruk 10 550 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 12 447 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 4 % högre än 2011 års produktion. Den slaktade fisken bestod till 84 % av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 849 ton röding och 1 308 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 340 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2011 var 328 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 1 046 ton. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 83 miljoner kronor.

Hitta på sidan

Till toppen