Vattenbruk 2013

Publiceringsdatum: 2014-08-20

Referensår: 2013 Produktkod: JO1201 Ämnesord: Odling, Struktur, Sysselsättning, Vattenbruk

Martina Kielén, SCB 010-479 67 72 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

År 2013 producerades inom svenskt vattenbruk 9 888 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 11 663 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 6 % lägre än 2012 års produktion. Den slaktade fisken bestod till 84 % av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 808 ton röding och 1 702 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 357 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2012 var 340 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 1 016 ton. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 78 miljoner kronor

Hitta på sidan

Till toppen