Vattenbruk 2014

Publiceringsdatum: 2015-08-20

Referensår: 2014 Produktkod: JO1201 Ämnesord: Odling, Struktur, Sysselsättning, Vattenbruk

Martina Kielén, SCB 010-479 67 72 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

År 2014 producerades inom svenskt vattenbruk 9 454 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 11 152 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 4 % lägre än 2013 års produktion. Den slaktade fisken bestod till 85 % av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 644 ton röding och 1 746 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 370 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2013 var 357 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 1 130 ton. Det är en ökning med 11 % jämfört med 2013. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 89 miljoner kronor.

Hitta på sidan

Till toppen