Vattenbruk 2015

Publiceringsdatum: 2016-08-18

Referensår: 2015 Produktkod: JO1201 Ämnesord: Odling, Struktur, Sysselsättning, Vattenbruk

Martina Kielén, SCB 010-479 67 72 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

År 2015 producerades inom svenskt vattenbruk 9 117 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 10 752 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 4 % lägre än 2014 och 14 % lägre än produktionen toppåret 2012. Den slaktade fisken bestod till 83 % av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 675 ton röding och 1 525 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 345 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2014 var 370 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 1 073 ton. Det är en minskning med 5 % jämfört med 2014. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 79 miljoner kronor.

Hitta på sidan

Till toppen