Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

Publiceringsdatum: 2015-02-17

Referensår: 2013 Produktkod: JO0202 Ämnesord: Ekonomi, Företag

Daniel Persson 036-15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Statistiken är korrigerad

”Riket mjölk 5 600 timmar eller mer år 2013” i tabellerna 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 har korrigerats.

Korrigeringsdatum: 2015-03-12

Hitta på sidan

I korta drag

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för företag inriktade på jordbruksväxter sjönk för de båda storleksgrupperna (800–1 599 standardtimmar respektive 1 600–3 199 standardtimmar) mellan år 2012 och år 2013.

Mjölkföretag

De flesta grupperna av mjölkföretag visar måttlig återhämtning under 2013. På riksnivå förbättrades det genomsnittliga bruttoresultatet för mjölkföretagen. Summan av intäkterna har ökat marginellt i Riksområde 1 och i Riksområde 3.

Köttdjursföretag

Eftersom samtliga intäktsposter ökat från år 2012 till år 2013, har summan av intäkterna ökat betydligt. Övriga intäkter har ökat mest, med 16 %, jämfört med 2012. Genomsnittliga intäkter hänförbara till djurskötsel och till direktersättningarna har ökat med ungefär 11 % vardera.

Svinföretag

Intäkterna i jordbruket har ökat mellan åren 2012 och 2013, trots att intäkterna hänförbara till djurskötsel och till direktersättningar minskade med ungefär 5 % respektive 4 %. Det genomsnittliga bruttoresultatet har minskat marginellt och blev 728 300 kronor för år 2013.

Hitta på sidan

Till toppen