Jordbruksekonomiska undersökningen 2017

Publiceringsdatum: 2019-02-28

Referensår: 2017 Produktkod: JO0202 Ämnesord: Ekonomi, Företag

Daniel Persson 036-15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Förbättrat resultat för större mjölkföretag

Resultaten från Jordbruksekonomiska undersökningen 2017 redovisas i form av genomsnittliga värden per företag fördelade efter riksområde, driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov, enligt svensk typologi. Jämförelse görs med motsvarande resultat för 2016. Resultat för 2017 redovisas i tabellerna även enligt EU:s typologi, fördelat efter länsgrupp, driftsinriktning och standardiserad intäkt.

Växtodlingsföretag

Nettoresultatet för de mindre växtodlingsföretagen i riksområde 1 var omkring 140 tkr. För medelstora växtodlingsföretag i samma riksområde var motsvarande nettoresultat omkring 280 tkr och för de större växtodlingsföretagen omkring 630 tkr.

Mjölkföretag

För de större mjölkföretagen ökade nettoresultatet på riksnivå signifikant jämfört med 2016, till 2,1 mnkr. Nettoresultatet på riksnivå för de mindre var omkring 290 tkr och för de medelstora omkring 700 tkr.

Köttdjursföretag

Nettoresultatet på riksnivå för köttdjursföretag var omkring 150 tkr i den mindre klassen och 440 tkr i den större.

Svinföretag

Nettoresultatet på riksnivå för svinföretag var i genomsnitt omkring 750 tkr bland företag med ett standardiserat arbetsbehov om 1 600 till 5 599 timmar. För de större svinföretagen, med minst 5 600 standardtimmar, beräknas nettoresultatet i genomsnitt till omkring 1,7 mnkr.

Ändrad beräkningsgrund för svensk typologi

En reviderad version av den svenska typologin har införts. Detta påverkar driftsinriktning och standardtimmar för företagen. I en bilaga till detta SM redovisas därför 2017 års resultat även enligt tidigare beräkningsgrund.

Hitta på sidan

Till toppen