Jordbruksmarkens användning 2013.
Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2014-03-25

Referensår: 2013 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minskad areal åkermark

Den totala arealen åkermark var 2 604 500 hektar år 2013. Det innebär en minskning med 28 900 hektar (-1,1 %) sedan 2010. Sedan år 2003 har arealen åkermark minskat med 64 100 hektar (-2,4 %).

Ökad areal för spannmålsodling

Den totala spannmålsarealen var 984 500 hektar år 2013. Det innebär en ökning med 21 700 hektar (+2,3 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har spannmålsarealen minskat med 169 400 hektar (‑15 %). Vetearealen minskade med 73 800 hektar (-18 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har vetearealen minskat med 85 100 hektar (‑21 %). Havrearealen ökade med 36 200 hektar (+22 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har havrearealen minskat med 79 200 hektar (‑28 %). Kornarealen ökade med 73 800 hektar (+23 %) jämfört med 2010.

Ökad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs var 125 700 hektar år 2013. Det innebär en ökning med 15 400 hektar (+14 %) sedan år 2010. Sedan 2003 har arealen för raps och rybs ökat med 67 100 hektar (+115 %).

Minskad areal betesmark

Den totala arealen betesmark var 442 900 hektar år 2013. Det innebär en minskning med 9 000 hektar (‑2 %) jämfört med år 2010.

Hitta på sidan

Till toppen