Jordbruksmarkens användning 2014.
Preliminär statistik

Publiceringsdatum: 2014-05-06

Referensår: 2014 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Arealen jordbruksmark minskar något

Åkermarken är år 2014 preliminärt 2 594 100 hektar. Det är en minskning med 10 500 hektar (‑0,4 %) jämfört med 2013. Den totala arealen betesmark är preliminärt 434 700 hektar år 2014, vilket är en minskning med 8 200 hektar (‑2 %) jämfört med 2013.

Arealen spannmål ökar

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 1 036 100 hektar år 2014. Det är en ökning med 51 600 hektar (+5 %) jämfört med år 2013. Arealen vete ökar preliminärt med 128 100 hektar (+39 %) medan arealen med korn preliminärt minskar med 57 100 hektar (‑15 %) jämfört med 2013. Även arealen med havre minskar preliminärt jämfört med 2013, minskningen är 33 100 hektar (‑16 %).

Arealen raps och rybs minskar

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 96 600 hektar år 2014. Det är en minskning med 29 100 hektar (‑23 %) jämfört med år 2013.

Arealen vall och grönfoderväxter minskar lite

Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 169 900 hektar år 2014, vilket är en minskning med 8 000 hektar (‑0,7 %) jämfört med år 2013.

Hitta på sidan

Till toppen